פק"ל "קורונה" להיערכות חירום של העסק ובעליו

הכנות אפקטיביות מראש ובמהלך המשבר


 
 


פק"ל "קורונה" להיערכות חירום של העסק ובעליו

הכנות אפקטיביות מראש ובמהלך המשברמטרת פק"ל קורונה לעסקים

להכין תכנית עבודה רלוונטית כוללת להיערכות חירום בעסקים בצל משבר הקורונה. בפק"ל נחזה אירועי קיצון שעלולים להתרחש, ונכין את דרכי הפעולה האופציונליות השונות הניראות כרגע כישימות ורלוונטיות לעסק ובעליו. תכנית העבודה תתמודד עם מגוון תרחישים ותתעבה מעצמה עם קרות שלל האירועים בשטח.הגדרות למצבי קיצון בעת משבר


מצב קיצון בחומרה מינורית

האטת הפעילות המשקית ברוב הענפים, התמודדות עם חולשה במכירות ואינדיקטורים עסקיים ומשקיים שליליים. סנטימנט שלילי לצריכה פרטית ותחושת מיתון.

מצב קיצון בחומרה בינונית

החלטה ממשלתית רגולטורית על הדממת מערכות החינוך, תרבות וצריכת הפנאי, הגבלות התקהלות והכרזת סגר במובן הבינוני שלו. המשק, העסקים והפרטים חשים במחנק נזילות ועצירת הפעילות המשקית, למעט מה שהוגדרו כשירותים חיוניים. בשלב הראשון של האירוע, רמת הנזילות עדיין סבירה והכסף שעדיין פנוי יחפש נתיב.

מצב קיצון בחומרה גבוהה

במצב זה כל המשק, העסקים והפרטים נכנסים למצב חירומי של הסגר מלא והמדינה מכריזה על הפעלה של רשות החירום הלאומי ופיקוד העורף. הלכה למעשה למעט מפעלי ושירותי חירום תחול הדממה מוחלטת. המשמעות- מדינה במצור וקריסת חלק גדול מן העסקים.
נוהל טיפול במצבי קיצון

מתאים למצבי הקיצון הבינוניים עד החמורים ברמה הגבוהה.

הערכת משך הזמן למצבי הקיצון

עד כ-180 ימים שבמהלכם נגררים מרמה 2 לרמה 3.

 

רשימת תיוג המעודכנת תמידית מדי יום

מול העובדים

 • עדכון הפרטים החשובים כגון מספרי טל', ניידים, כתובות, כולל לבני המשפחה מדרגה 1.
 • עדכון פרטי חשבונות הבנק הראשיים והחלופיים, פוליסות ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה, בדיקת סטטוס ביטוחי החיים ואובדן כושר העבודה, בדיקת פיגורים בפרמיות ועדכון מוטבים על ידי העובדים.
 • להכין את רשימת אנשי קשר לעדכון במידה וחו"ח קורה אירוע אישי בריאותי קשה.
 • הכנת רשימת משכורות נטו מראש להעברה נגישה ומהירה בכל עת.
 • בדיקת חוסרים של העתודה לפיצויים (התחייבויות) מול היעודה לפיצויים (הפקדות)-השלמות כצורך במיוחד בעת אירוע פיטורין כפוי.
 • הכנת סכומי מזומן לעזרה ראשונה מיידית בעתות מצוקה. כ-15 עד 20 אש"ח זמינים. 
 • הכנת מערכת שעות עבודה לשבוע מראש בכל נקודת מדידה ובהתחשב בהימצאות עובדים בריאים וכשירים. הכנה מראש של עתודה לתורנות.

 

תזרים ובנקים

 • הכנת כרית מזומנים ל-6 החודשים הבאים. עקרונות היסוד: התקבולים יירדו מדי חודש בלפחות 30% עד 80% והתשלומים הקבועים לא ייעצרו. שאלת המבחן העסקית: מה סכום המזומנים שהעסק יהיה חייב לייצר ע"מ לשמור במינימום על העובדים, הספקים הקריטיים והספקים הקבועים הקשיחים, וזאת לעד 6 חודשים מראש.
 • כימות מספרי לכרית הביטחון למשל: 150 אש"ח פר חודש* 6 חודשים = 900 אש"ח, לפרט מראש את השימושים בחירום.
 • הגנה על העובדים הקבועים: האם אנו מסוגלים לשאת ב-6 חודשי שכר נטו ללא קשר לשיקולי רווח /הפסד. באם התשובה חיובית, יש לשדר זאת לעובדים לשם שיפור תחושת הביטחון האישי כלכלי שלהם.
 • הכנה מראש של מסגרות משנה נוספות לחריגה עד גובה 80% מהמסגרת הקימת בכל הבנקים.
 • הכנה מראש של מסגרות לניכיונות נוספות עד גובה 50% מהמסגרת הקיימת בכל הבנקים.
 • עידכון האובליגו הכולל את כל הבנקים ברמה יומית. טבלה שתוכן מראש תעודכן על בסיס יומי.

 

ביטוחים בעסק

 • לוודא היטב ומראש מה כוללים הכיסויים הקיימים למיקרי חירום ואסון. לרשום.
 • להוסיף כניתן את סעיף הביטוח למניעת הפסדים ואו תקבולים לפוליסה הקיימת.
 • להוסיף כניתן את סעיף הביטוח בגין פיצויים לנזקים שניגרמו בגלל כוח עליון, כגון עצירת האספקה.

 

הערכות לוגיסטית מינהלית

 • לכל תפקיד בחברה ימונה "צל" לשעת חירום. הכוונה לכל הצוות.

 • פיזור סל המטלות של אנשי המפתח לצוות הקיים, בניית סל המטלות לפחות לחודש הקרוב מהבוערת ביותר לחשובה. להעביר חפיפה בנקודות המרכזיות וכניתן לאפשר הרצה.
 • עריכת הסכמים עם כמה משלחים ברמות אספקה שונות. תימחור השילוח במחיר המוצר הסופי. הכנת גיבוי מראש במיקרה של אי זמינותו של משלח. במקביל- לבנות יכולות שילוח עצמאיות במיקרים שניתן.
 • טבלת איכון עדכנית לסטטוס משלוחי היבוא באשר הם כולל עמילי המכס בשיחרור.
 • גיבוי פנימי מקיף לעבודת צוות הלוגיסטיקה. מינוי "צל" לכל פרט במיידי שיעבור חפיפה.
 • הכנת הזמנות רכש בארץ ובחו"ל מראש ולפחות לשבועיים בכל נקודת זמן, והכל בהתאם לרמות הביקושים, שיכפול המסמך ומסירתו לגורם נוסף בחברה.
 • מינוי מורשי חתימה חלופיים להזמנות רכש בארץ ובחו"ל לפי תיעדוף של רמת הדחיפות והחשיבות של סוג הרכש. 

 

תנאי אשראי ספקים והוצאות קבועות

 

 • ספקים בארץ תנאי אשראי- בניית הסכמות מראש עם הספקים המרכזיים בארץ הן לגבי אספקות קודמות שזמן פירעונן מגיע, והן לגבי אספקות חדשות וההרשאה מראש לדחות בעד 3 חודשים  את זמני התשלומים.
 • ספקים בחו"ל תנאי אשראי- לנצל את החולשה הגלובלית ולנסות ולהשיג תנאי אשראי במקום תשלום מראש.
 • חברה הוצאות קבועות- להכין את רשימת כל ההוצאות הקבועות על בסיס חודשי בבחינת הנה הנטל שירבוץ עלינו עם פתיחת החודש.
 • חברה הוצאות קבועות- תוכנית חירום בשאלת המפתח, כיצד ניתן לדחות/ להקטין את נטל ההוצאות הקבועות ב: 10%, 20%, 30%, 50% ,70%. לבנות טור בכותרת "מה כבר הושג".

 

 לייעוץ מותאם אישית להתנהלות נכונה של עסק במצב חירום
השאר/י פרטים ואחזור אליך בהקדם